Założenia ideowe Fundacji Biosłone

Fundacja Biosłone jest niezależną od firm farmaceutycznych organizacją pozarządową o charakterze antymedycznym. Podstawową działalnością fundacji jest szerzenie niemedycznej wiedzy o zdrowiu, czyli o tym, jak dożyć późnych lat starości w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej bez jakichkolwiek leków. Są bez wątpienia przyjemniejsze cele, na które można wydać pieniądze. No i zdrowsze.

Nasze publikacje obalają mit lansowany przez propagandę medyczną, że trucie ludzi lekami może wywołać inne skutki, niż zatrucie lekami, a w perspektywie degradację społeczeństwa. 

Jeśli uważasz tak samo, wesprzyj nas. Nasza skuteczność uzależniona jest od pomocy ludzi dobrej woli, także od Ciebie. Otrzymane darowizny przeznaczamy na działalność statutową, głównie na nieodpłatne publikacje otwierające ludziom oczy na rzeczywisty cel koncernów farmaceutycznych, którym jest robienie chorych ze zdrowych po to, żeby sprzedać im leki.

Aktualności

Zakładki do książki

Fundacja Biosłone wydała miłe dla oka i bardzo przydatne w praktyce zakładki do książki, które są dodawane do wysyłanych broszur i książek. Poza wartością praktyczną jako zakładki ułatwiające lekturę książek, pełnią one dodatkową rolę, mianowicie na ich odwrocie jest przedstawiony sposób wypełnienia formularza PIT celem przekazania 1% podatku na cele statutowe Fundacji Biosłone, dzięki czemu możemy wydawać nieodpłatne publikacje służące propagowaniu idei Biosłone wśród coraz szerszych rzesz społeczeństwa.

Zakładkę można też wręczyć znajomym, którzy nie są zdecydowani, komu mają przeznaczyć swój 1 % podatku. Niech przeznaczą na Fundację Biosłone, to sami na tym skorzystają, jeśli oczywiście wiedza o zdrowiu zasługuje według nich na poważne potraktowanie. Tutaj trzeba koniecznie dodać, że właśnie wiedza o zdrowiu jest fundamentalnym warunkiem odzyskania, a potem utrzymania zdrowia. Ogólnie dostępna wiedza o chorobach tej roli nie spełnia. Wprost przeciwnie ogólnie dostępna, nachalnie wtłaczana do głów wiedza o chorobach wiedzie ku badaniom mającym na celu wykrycie (wynalezienie?) choroby i jej leczenie.

Świadectwa osób stosujących zasady Biosłone

Już jest w drukarni, a to znaczy, że niedługo będzie dostępna  nowa pozycja finansowana przez Fundację Biosłone. Tym razem będzie to licząca 160 stron książka Zaświadczam samym sobą. W skrócie można ją opisać jako książkę o wszystkim i o niczym. Prawdopodobnie nikt do tej pory takiej książki jeszcze nie wydał, bowiem jest to zbór świadectw Bisołonejczyków zamieszczonych na Niemedycznym Forum Biosłone w wątku Deklaracje uczestnictwa w Elitarnym Forum Zdrowia Biosłone oraz w dziale Korzyści stosowania metod prozdrowotnych.

Stara prawda mówi: nie ma to jak przykład własny; jeśli chcesz mi pomagać, zwłaszcza w kwestii tak ważnej jak zdrowie, pokaż na własnym przykładzie   zaświadcz samym sobą. My zaświadczamy. Czy ktoś jeszcze to potrafi? Może jakiś lekarz bądź aptekarz?  

Dystrybucja Książki

Książkę należy zamawiać drogą mailową fundacja@bioslone.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 693 281 381. W zamówieniu należy podać adres zamawiającego oraz ilość egzemplarzy.

Publikacja jest nieodpłatna, toteż zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

W formie PDF książkę Zaświadczam samym sobą można pobrać tutaj.

Broszura o szczepieniach


5 września 2012 roku wystąpiliśmy z apelem o sponsorowanie naszej pierwszej publikacji. Odzew na apel przerósł nasze oczekiwania, za co serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom. Dzięki Wam dzisiaj, tj. 24 października 2012 roku, ukazała się drukiem broszura Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko, która do tej pory istniała w wersji elektronicznej na naszym Portalu wiedzy o zdrowiu

Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko jest publikacją uświadamiającą rodziców o długofalowych negatywnych skutkach ubocznych szczepień, nie tylko niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP), bezpośrednio związanych ze szczepieniem. Jest to wiedza skrzętnie skrywana przez oficjalną propagandę medyczną, sponsorowaną przez koncerny farmaceutyczne, niemniej jednak istotna dla rodziców, którzy na ogół nie zdają sobie nawet sprawy, na jakie niebezpieczeństwa narażają swoje dzieci wiodąc je na szczepienia, niczym na manowce.

Adresaci broszury

Broszura jest skierowana do tych rodziców, którzy przejawiają zainteresowanie zdrowiem swoich dzieci, więc chcą poznać także tę drugą, ciemną stronę procederu szczepień. Nie jest natomiast dla tych, którzy dla wygody wolą nie znać prawdy i z tego powodu nie przeczytają naszej broszury. Dlatego dystrybucją broszury zajmą się Biosłonejczycy, którzy po wstępnej rozmowie będą wręczali ją tylko rodzicom zainteresowanym także ciemną stroną procederu szczepień, nie tylko tą z kolorowych plakatów.

Dystrybucja broszury

Broszurę należy zamawiać drogą mailową fundacja@bioslone.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 693 281 381

W zamówieniu należy podać adres zamawiającego oraz ilość egzemplarzy broszury, którą jesteśmy w stanie rozdać wśród potrzebujących. Chodzi bowiem o to, by broszura Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko trafiła w powołane ręce,  czyli do tych, którzy poszukują konkretnej wiedzy na temat szczepień, a nie tylko oficjalnej propagandy, nachalnie lansującej coś, co przynosi korzyści tylko wielkim koncernom farmaceutycznym.

Publikacja jest nieodpłatna, toteż zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

Wznowienie publikacji

Broszura rozeszła się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Jesteśmy bardzo radzi, że temat szczepień spotkał się z tak żywym zainteresowaniem, w związku z czym Fundacja Biosłone postanowiła dodrukować kolejne 5.000 egzemplarzy, które są dostępne na dotychczasowych zasadach.

Nasze akcje

 Kandydoza i przepuszczalność jelitowa

Fundacja Biosłone realizuje dystrybucję broszury „Kandydoza i przepuszczalność jelitowa” wydanej przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (Warszawa 2014, ISBN 978-83-938474-0-2). Akcja ta jest powiązana z dystrybucją naszej broszury „Zanim pozwolisz zaszczepić dziecko”, a jest uzasadniona faktem, że broszura „Kandydoza i przepuszczalność jelitowa” jest pracą naukową opisującą wyniki badań nad skutecznością mikstury oczyszczającej oraz preferowanej przez nas diety niskowęglowodanowej, zwanej u nas zasadami zdrowego odżywiania.


Subskrybuje zawartość