Władze Fundacji

Zarząd Fundacji

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie

Prezes: Maciej Samborowski

Wiceprezes: Dariusz Machowski